Ceník

Kolik stojí profesionální korektura, kvalitně napsaný text nebo překlad z angličtiny? Vážím si svého času i zkušeností, ale dokážu se na věc podívat také očima klienta. Trvám na tom, že cena musí být férová a stanovená individuálně v závislosti na stavu výchozího textu (v případě korektury), náročnosti tématu (pokud jde o copywriting nebo překlad) a obecně požadavcích každého jednotlivého klienta.  

Orientační ceny

Gramatická a základní stylistická korektura českého textu  
od 60 Kč

Překlad textu z anglického do českého jazyka  
od 350 Kč

Vytvoření textu 
od 350 Kč

Hodinová sazba
400 Kč

Ceny (s výjimkou hodinové sazby) jsou uvedeny za normostranu (1800 znaků včetně mezer), odvíjí se od náročnosti tématu/rozsahu práce se zdroji a budou stanoveny na základě dohody s každým klientem po zvážení časové náročnosti a zohlednění hodinové sazby.