Služby

Nabízím korektorské, copywriterské a překladatelské služby

Postarám se o kvalitní gramatickou a/nebo stylistickou korekturu vašich textů (článků, prezentací, životopisů, seminárních, bakalářských i magisterských prací, nebo dokonce celých knih).

Přeložím pro vás anglické materiály do češtiny, případně z nich vytvořím přehledný výtah.

Napíšu profesionální text, který právě potřebujete (článek, podklady pro seminární, bakalářské a diplomové práce apod.), a to včetně práce s případnými zdroji.

Další služby: textace webu, přepis audionahrávek, správa sociálních sítí, vytvoření CV, Google Ads 


Kolik vás to bude
 stát